Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnia neurochirurgiczna w ICZMP

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, umowa nr 051/110006/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurochirurgii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a ICZMP, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie neurochirurgii:

  • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi-  ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi- ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
  • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi- ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.

Źródło: WŚOZ