Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Szpitalem Powiatowym w Opocznie w zakresie świadczeń lekarza poz w Mroczkowie Gościnnym 44A

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku, umowa nr 054/140045/01/050/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w zakresie świadczeń lekarza poz w Mroczkowie Gościnnym 44A, została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Gminy Opoczno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to:


•    SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, ul. Szpitalna 1,
•    NZOZ „ESCULAP”, Opoczno, ul. M. Skłodowskiej-Curie 18,
•    NZOZ „Vita-Med.” s.c. Opoczno, ul. Partyzantów 1A,
•    NZOZ „ALMER” sp. z o. o. Opoczno, ul. Dworcowa 5.

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim