Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ w Żytnie w zakresie położnictwa i ginekologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku, na wniosek SP ZOZ w Żytnie, umowa nr 054/140074/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SPZOZ w Żytnie, ul. Strażacka 6, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu radomszczańskiego w zakresie położnictwa i ginekologii:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich., ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie
  • MEDIFARM Olejniczakowie Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 32, 97-500 Radomsko
  • Ośrodek Zdrowia w Gidlach, ul. Częstochowska 8, 97-540 Gidle
  • Ośrodek Zdrowia w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice
  • Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej, ul. Rolnicza 1, 97-565 Lgota Wielka
  • Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach, ul. Radomszczańska 7, 97-525 Wielgomłyny
  • SPZOZ w Kamieńsku, ul. Wieluńska 23, 97-360 Kamieńsk
  • SPZOZ w Kodrębie, ul. Niepodległości 25, 97-512 Kodrąb
  • SPZOZ w Przedborzu, ul. Częstochowska 25, 97-570 Przedbórz
  • Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim