Skip to main content

Dla pacjenta

NZOZ Multimed w Tomaszowie - rozwiązanie umowy w zakresie POZ

03 grudzień 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku, umowa nr 054/240037/01/050/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MULTIMED, została rozwiązana w zakresie lekarza POZ pielęgniarki POZ, położnej POZ.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to:


•    Poradnia Rodzinna J. Krawczyk, Tomaszów Maz., ul. J. Piłsudskiego 24,
•    Poradnia Rodzinna J. Patykowski, Tomaszów Maz., ul. J. Piłsudskiego 24,
•    CM NZOZ ALMED Tomaszów Maz., ul. J. Piłsudskiego 32,
•    NZOZ MED-KOM Tomaszów Maz., ul. Fabryczna 36,
•    NZPOZ przy Zakładzie Pracy Chronionej PPH TOMA Sp. z o. o. Tomaszów Maz., ul. J. Piłsudskiego 57,
•    NZOZ MIRMED Tomaszów Maz., ul. Mireckiego 90,
•    NZOZ MEDICA, Tomaszów Maz., ul. Strzelecka 12,
•    Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35,
•    NZOZ „TOM-MED”, Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 6,
•    Janusz Ptasiński ESKULAP, Tomaszów Maz., ul. J. Piłsudskiego 56/58,
•    NZOZ „BIAMED”, Tomaszów Maz., ul. Wilcza 29/31,
•    „PROMYK” Śmietanka Sp. J., Tomaszów Maz., ul. Zagajnikowa 3,
•    NZOZ „ZDROWIE”, Tomaszów Maz., ul. Bohaterów 14 Brygady 17,
•    NZOZ „Centrum Zdrowia”, Tomaszów Maz., ul. Barlickiego 15.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim