Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne dla studentów spoza UE/EFTA

Change of voluntary insurance contribution assessment for non-EU/EFTA students.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ od dnia 01.11.2018 r. wynosi 55,80 PLN, podstawa składki to 620,00 PLN.

 

We would like to inform you that from Nov 1, 2018 the monthly contribution for voluntary health insurance in the National Health Fund is PLN 55.80 (contribution assessment basis is PLN 620).

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców