Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ INMED w Inowłodzu, ul. Tuwima 4 w zakresie położnictwa i ginekologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, umowa nr 054/240029/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
w zakresie położnictwa i ginekologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ INMED w Inowłodzu, została rozwiązana.
Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu tomaszowskiego  w zakresie położnictwa i ginekologii:
•    NZOZ MIRMED w Tomaszowie Maz.,ul. Mireckiego 90,
•    Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35,
•    NZOZ KALINA w Ujeździe, Kościelna 19,
•    NZOZ AMICUS-MED. w Będkowie, ul. Reymonta 5