Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską – Stanisława Drozd w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 6 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, umowa nr 054/340118/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii., zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską – Stanisława Drozd w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 6, została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu tomaszowskiego  w zakresie dermatologii i wenerologii:
•    NZOZ „Dermicus" w Tomaszowie Maz. ul. Tadeusza Kościuszki 9,
•    Prywatny Gabinet Lekarski Andrzej Szewczyk, w Tomaszowie Maz. ul. Tadeusza Kościuszki 9,
•    NZOZ VivaDent w Łaznowskiej Woli, ul. Rokicińska 28


Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim