Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską - Izabela Liziniewicz-Wojtysiak w Piotrkowie Tryb., ul. 3 Maja 36/38 świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, umowa nr 054/340108/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii., zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską - Izabela Liziniewicz-Wojtysiak w Piotrkowie Tryb., ul. 3 Maja 36/38, została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Piotrkowa Trybunalskiego  w zakresie dermatologii i wenerologii:
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarską – Violetta Wegienko, Piotrków Tryb., ul. 3 Maja 36/38
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarską – Joanna Stec, Piotrków Tryb., ul. 3 Maja 36/38
•    NZOZ VITA-MED s.c. w Piotrkowie Tryb., ul. Próchnika 17
•    Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Rakowska 15

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim