Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ w Kamieńsku, ul. Wieluńska 23 w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, umowa nr 054/140169/05/010/18N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ w Kamieńsku, została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu radomszczańskiego w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, to:
•    Zakład Rehabilitacji w Przedborzu ul. Leśna 18C ,
•    Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79,
•    Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach ul. Radomszczańska 7