Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie z ACS Słuchmed Sp. z o. o. umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w Piotrkowie Tryb.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 stycznia 2018 roku  rozwiązana została umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne ze świadczeniodawcą: ACS Słuchmed Sp. z o.o., realizującego świadczenia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl

Źródło: Dział POZ oraz ZAO