Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 lutego 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:
•    zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne:
PROTEO Rafał Pierzchalski, Maciej Stoczkiewicz S.C., ul. Limanowskiego 47,
91-309 Łódź;
•    zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:
Med-Galicja spółka akcyjna, ul. Szpitalna 13, 98-300 Wieluń;
•    zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej:
Vision Express SP Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO