Skip to main content

Dla pacjenta

Wykaz poradni ginekologiczno - położniczych, w których pacjentki anty RHD ujemne uzyskają immunoglobulinę anty - RhD

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. przepisów umożliwiających realizację świadczenia w poradni położniczo – ginekologicznej „Podanie immunoglobuliny antyRhD pacjentce RHD ujemnej”, które obejmuje podanie immunoglobuliny antyRhD pacjentce RhD - ujemnej w 28- 30 tygodniu ciąży, o ile u pacjentki nie wykryto przeciwciał anty – RhD„ Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wykaz placówek medycznych, w których w ramach umowy z NFZ można zrealizować powyższe świadczenie.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej