Przejdź do głównej treści

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z AT-MED Aparaty Słuchowe rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2017 roku została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne ze Świadczeniodawcą: AT-MED Aparaty Słuchowe, realizującego świadczenia w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 8 oraz w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki 11.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO ŁOW NFZ