Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Apteką Arka Mirosław Puczko w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem  31 grudnia 2017 roku została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne ze Świadczeniodawcą: Apteka Arka w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Polnej 2B.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ


Źródło: Dział POZ oraz ZAO