Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z: Med-Galicja spółka akcyjna w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem  31 grudnia 2017 roku została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne ze świadczeniodawcą Med-Galicja spółka akcyjna w Gilowicach, przy ul. Krakowskiej 119 (miejsce udzielania świadczeń: Wieluń, ul. M. Kopernika 25).

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ.


Źródło: Dział POZ oraz ZAO