Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Szpitalem im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30.06.2016 r., umowa 054/140039/02/010/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń poradni położniczo-ginekologicznej zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim została rozwiązana za porozumieniem stron.


Świadczeniodawcy realizujący umowy w przedmiotowym zakresie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego to:

  1. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 11; Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej,  Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47;
  2. MEGAMED Sp. z o. o., Piotrków Trybunalski ul. Polna 13/13A;
  3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘Medicall”, Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77;
  4. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „K-Med”, Piotrków Trybunalski  ul. Mieczysława Kobyłeckiego 1.

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim