Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2016 roku, umowa nr 054/140050/03/010/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju:

  • leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja,

zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, została rozwiązana za porozumieniem stron.


Świadczeniodawca realizujący umowy, w przedmiotowym zakresie, w tym samym powiecie to: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Źródło: WŚOZ