Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Szpitalem im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2016 roku, umowa nr 054/140039/03/010/16/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach:

  • neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny,
  • neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N20, N22, N23, N24, N25,
  • położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny,
  • położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N01, N02, N03, N20,
  • położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – pakiet onkologiczny,

zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, została rozwiązana za porozumieniem stron.

Świadczeniodawca realizujący umowy, w przedmiotowym zakresie, w tym samym powiecie to: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Źródło artykułu: WŚOZ