Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z poradnią urologiczną w Bełchatowie. Informacja dla pacjentów

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 19 czerwca 2015 r. została rozwiązana w części umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie urologii oraz świadczenia zabiegowe w urologii ze świadczeniodawcą: Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Spółka z o. o., Bełchatów, ul. 19 Stycznia 12.

Uprzejmie informujemy, że świadczeniodawca, z którym rozwiązano umowę zobowiązany jest do wydania pacjentom, którzy znajdują się na listach oczekujących zaświadczeń o wpisaniu na listę oczekujących oraz oryginałów złożonych skierowań. Wymienione wyżej zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się pacjenta do BCM NZOZ,  ponieważ data ta będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielania danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w wypadku osoby niepełnoletniej), a także osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie.

Osoby te mogą pozyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także udzielonych świadczeń medycznych.

Pełny wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w ambulatoryjnej opieki specjalistycznej znajduje się na stronie internetowej ZIP.

Informacji o dostępnych poradniach udzielają także infolinie ŁOWNFZ, codziennie
od godz. 8 do godz. 20:

  • 801 002 275  dla telefonów stacjonarnych
  • 42 299 92 75 dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim