Skip to main content

Dla pacjenta

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1.01.2015

30 grudzień 2014

Szanowni Państwo,

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że WSZYSTKIE PLACÓWKI świadczące usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są otwarte.

MASZ PRAWO BEZPŁATNIE ZMIENIĆ LEKARZA

Wyboru lekarza POZ dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie w wybranej poradni POZ deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i/lub położnej – nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni.

Ponadto informujemy, że pacjent ma prawo wyboru nowego świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) bezpłatnie do trzech razy w roku kalendarzowym, jednak może dokonać bezpłatnie kolejnej zmiany, jeśli poradnia POZ, lekarz, pielęgniarka lub położna, do których był zadeklarowany zaprzestaną udzielania świadczeń (podstawa prawna: art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania na nasz wniosek kopii dokumentacji medycznej.

pobierz druk deklaracji

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA

KONTAKT Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ

Pod numerami telefonów infolinii Łódzkiego OW NFZ:

  • INFOLINIA  42 275 40 30 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
  • tel. 194 88, dla ubezpieczonych spoza Łodzi: 42 194 88 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

nasi pracownicy udzielą Państwu pomocy i informacji, gdzie leczyć się w poradni POZ, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowy i poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło: rzecznik prasowy