Skip to main content

Dla pacjenta

ZIP ma 1 mln użytkowników

 

Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.

Najstarszy zarejestrowany użytkownik serwisu ma 106 lat. Najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek. Dzięki serwisowi jego rodzice będą mogli sprawdzać  na bieżąco kiedy ich dziecko było leczone, jakie były koszty badań   oraz jakie leki zostały  mu przepisane. Do tej pory w systemie zarejestrowano blisko 60 tys. kont dzieci.

Z ZIP najliczniej korzystają mieszkańcy Śląska (ponad 142 tys. użytkowników), Mazowsza (108 tys.) i Wielkopolski (94 tys.).

Przypomnijmy ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta,  jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przejdź do informacji o ZIP

Dzięki ZIP pacjent w prosty sposób, bez wychodzenia  z domu może dotrzeć również do wielu praktycznych informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce
i za granicą.

Zintegrowany Informator Pacjenta zawiera m.in. dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykaz placówek wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, czy etapu, na którym znajduje się wniosek o leczenie sanatoryjne.

Dostęp do systemu ZIP pacjent uzyskuje poprzez login i hasło, które otrzymuje bezpośrednio w oddziale wojewódzkim NFZ, dzięki czemu jego dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp można również uzyskać po złożeniu wniosku podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. Z drugiej opcji skorzystano przy założeniu ponad 220 kont.

ZIP jest z założenia systemem wieloetapowym. W pierwszym kwartale 2015 roku zostanie uruchomiona możliwość odbioru danych dostępowy również przez pełnomocnika. W przyszłym roku planowane jest wprowadzenie wielu nowych funkcji uzupełniających działanie systemu m.in. udostępnienie szerszego zakresu danych kontaktowych do świadczeniodawców oraz wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do użytkowników. Na dalszych etapach rozwoju portalu pacjent będzie miał możliwość oceny jakości udzielonych mu świadczeń, co powinno znacząco wpłynąć na ich poprawę oraz zgłaszania nieprawidłowości, które będą skutkowały wszczęciem postępowania kontrolnego u świadczeniodawcy.