Skip to main content

Dla pacjenta

Zaklad opiekunczo-leczniczy NZOL Medical Centre Med. - rozwiazanie umowy

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozwiązaniu umowy w całości na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Niepublicznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Medical Centre Med. of Łódź Sp.z o.o. w Łodzi przy ulicy Próchnika 43, na  udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


Umowę rozwiązano z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin zakończenia umowy przypada na 17 marca 2015 rok.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej