Skip to main content

Dla pacjenta

Szpital im. Dr. Z. Radlińskiego - zmiany organizacyjne

08 październik 2014

Od 1 października 2014 r. Szpital został włączony w struktury SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów przy ul. Pomorskiej 251.

Ciągłość w udzielaniu świadczeń medycznych zostanie zachowana a nowym miejscem udzielania świadczeń medycznych będzie Centrum Kliniczno-Dydaktyczne przy ul. Pomorskiej 251.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 253-71-10

Źródło: Komunikat Dyrektora WCOiRNR