Skip to main content

Dla pacjenta

Światowy Dzień z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w Manufakturze 9 listopada

24 październik 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach obchodów Światowego Dnia z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w Polsce.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi wraz z Ośrodkiem Domowego Leczenia Tlenem NZOZ „AHC’’ w Łodzi zapraszają w dniu 9 listopada 2014 do Łódzkiej Manufaktury w ramach obchodów dnia z POChP zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje lekarza specjalisty pulmonologa oraz podstawowe badania:

  • Badanie oxymetryczne,
  • Badanie spirometryczne,
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.


Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to jedno z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń i jednocześnie choroba, o której mówi się mało lub wcale.

Bazując na danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie na POCHP choruje około 600 mln osób, a w Polsce szacujemy, że chorobą tą dotknięte jest około 2 miliony obywateli – niestety tylko część z nich jest właściwie zdiagnozowana. Po schorzeniach kardiologicznych i onkologicznych , Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest trzecią najczęściej występującą przyczyną zgonu.

Dlatego też podstawowym celem jaki przyświeca zorganizowaniu obchodów „ Dnia z POChP’’ w Łodzi jest podniesienie świadomości zarówno środowisk medycznych jak i samych pacjentów na temat tej choroby. Wczesne rozpoznanie, prawidłowe leczenie oraz właściwa rehabilitacja, to ogromna możliwość zahamowania rozwoju POChP.

Honorowy patronat nad obchodami „Dnia z POCHP’’ w Łódzkiej Manufakturze objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Źródło: Rzecznik Prasowy