Skip to main content

Dla pacjenta

Wyjazdy służbowe do krajów UE/EFTA

Wydział Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku krótkoterminowych wyjazdów służbowych do innych państw członkowskich UE/EFTA, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również urlopów szkoleniowych wymagane jest uzyskanie poświadczonego przez terenową jednostkę ZUS formularza E-101 PL.

Powyższy dokument uprawnia pracowników do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, poświadczającej prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu.