Skip to main content

Dla pacjenta

Badania mammograficzne

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wyników kontroli pracowni mammograficznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje:

  • Każda pacjentka ma prawo do uzyskania kopii dokumentacji medycznej (w tym zdjęcia mammograficznego) na podstawie art. 18 ustawy z dn. 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz U 07.14.89 z późn. zm). 
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości zdjęcia, pacjentka może zweryfikować wynik badania w pracowni mammograficznej. Jeśli jakość zdjęć nie pozwoli ocenić stanu piersi, pracownia powinna powtórzyć badanie.
  • W sytuacji, kiedy weryfikacja wyniku badania mammograficznego z jakichś względów jest niemożliwa, pacjentka mająca uzasadnione obawy co do stanu zdrowia, powinna skonsultować się z lekarzem onkologiem, który w razie potrzeby skieruje ją na dalszą diagnostykę (wizyta u onkologa nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu). 

Źródło: Centrala NFZ