Skip to main content

Dla pacjenta

Ambulatoryjna i wyjazdowa nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

01 wrzesień 2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu tabele zawierające informacje na temat świadczeniodawców, którzy w roku 2008 będą świadczyć usługi w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w ramach umów z ŁOW NFZ w rodzaju POZ dla pacjentów z powiatów:

  • m. Łódź,
  • brzeziński,
  • łódzki wschodni,
  • pabianicki,
  • zgierski.

Informacje zostały przygotowane w następującym układzie:

  • m. Łódź,
  • pozostałe miejscowości w układzie alfabetycznym.

Dane w tabelach mogą ulec zmianie w przypadku dostarczania przez świadczeniodawców pisemnych informacji o wprowadzonych zmianach.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ ŁOW NFZ