Skip to main content

Dla pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe - raz na 18 miesięcy

Ważny komunikat!W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z dnia 8 lipca 20111 r. Nr 142, poz. 835) Łódzki Oddział  Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi „nie częściej niż raz na 18 miesięcy”, co oznacza, że osoba dorosła zachowuje prawo do świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Tym samym informujemy, że system informatyczny został dostosowany do przepisów ww. rozporządzenia i Oddział Wojewódzki NFZ nie ma możliwości wyznaczenia daty rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego wcześniej niż 18 miesięcy po zakończeniu poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Powyższa zasada nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym (dla dorosłych i dla dzieci) i leczenia w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego