Skip to main content

Dla pacjenta

Leczenie psychiatryczne - czas trwania wizyty

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że zasady korzystania z porad psychiatrycznych oraz ich finansowania nie uległy zmianom.

W trosce o właściwie prowadzoną terapię psychiatryczną ŁOW NFZ zweryfikował czas trwania porad udzielanych pacjentom korzystającym z nich w poradniach psychiatrycznych i postanowił przypomnieć pacjentom oraz świadczeniodawcom, że czas trwania wizyty jest ściśle określony i nie może być przez lekarza skracany.

NFZ płaci za wizyty w poradni psychiatrycznej i wymaga, aby lekarz poświęcił pacjentowi przewidziany w programie terapii czas (na przykład wizyta diagnostyczna dziecka powinna trwać godzinę), a wizyty odbywały się w zadeklarowanym przez lekarza czasie pracy. Jeśli lekarz pracuje 5 godzin, oznacza to, że może przyjąć pięcioro dzieci na tego rodzaju wizytę lub dwoje dzieci na wizytę diagnostyczną i dwanaścioro dzieci na 15-minutową wizytę kontrolną, jeśli w tym czasie przyjął ich więcej, może to znaczyć, że czas porady został skrócony, co jest niekorzystne dla pacjenta.

Poniżej przypominamy rodzaje wizyt, z których można skorzystać w poradni psychiatrycznej i czas ich trwania:

Porady psychiatryczne

Dzieci

Porada diagnostyczna: 1 godzina

Porada terapeutyczna: 30 minut

Porada kontrolna: 15 minut

Dorośli

Porada diagnostyczna: 45 minut

Porada terapeutyczna: 30 minut

Porada kontrolna: 15 minut

Źródło: Rzecznik prasowy