Skip to main content

Dla mediów

W poradniach leczymy się bezpłatnie - bez zmian.Wyjaśnienia do artykułu w Dzienniku Łódzkim

W związku z artykułem red. Agnieszki Jędrzejczak  „Będziemy jeszcze leczyć się bezpłatnie w poradniach?” opublikowanym w Dzienniku Łódzkim 18 maja 2017 r. wyjaśniamy, że zmiany wprowadzane przez sieć szpitali, które w części obejmują także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, służą temu, aby pacjent był otoczony kompleksową opieką zdrowotną. Dostępność do leczenia w poradniach specjalistycznych jest jednym z priorytetów Łódzkiego Oddziału NFZ i na pewno się nie zmniejszy. Przeciwnie – opieka specjalistyczna poprawi się i będzie lepiej skoordynowana.

Pacjenci w roku 2017 i kolejnych latach będą mogli nadal leczyć się bezpłatnie zarówno w poradniach przyszpitalnych, które należą do szpitali znajdujących się w sieci, jak i w pozostałych publicznych i niepublicznych poradniach, które opiekują się pacjentami na podstawie kontraktu z NFZ.

Aktualnie wszystkie poradnie specjalistyczne posiadają umowy z ŁOW NFZ do 30 czerwca 2017 r. Umowy zostaną przedłużone do 30 czerwca 2018 r., z wyjątkiem poradni, które znajdą się w szpitalach należących do sieci.
Poradnie te mają zagwarantowaną umowę z NFZ na najbliższe 4 lata, a tym samym nie muszą brać udziału w konkursach ofert. Szpital w sieci i jego poradnie mają otoczyć pacjentów kompleksową opieką, także w przypadku powikłań. Leczenie w szpitalu i poradni przyszpitalnej będzie lepiej zaplanowane i skoordynowane, pacjent w jednym miejscu otrzyma potrzebną mu pomoc.

Pozostałe poradnie specjalistyczne, które dzisiaj opiekują się pacjentami, mają czas na przygotowanie się do konkursów ofert. Zostaną one ogłoszone około kwietnia 2018 r., tak aby zapewnić pacjentom ciągłość leczenia. To czas na opracowanie jak najlepszej oferty opieki nad chorymi. W poradniach wybranych w drodze konkursu od 1 lipca 2018 r. będzie można leczyć się bezpłatnie tak jak dotąd.

Anna Leder

rzecznik prasowy ŁOW NFZ