Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia Łódzkiego OW NFZ do artykułu Gazety Wyborczej z dnia 19 października 2016 r.

19 październik 2016

W związku z artykułem pt. Najlepsza łódzka porodówka wstrzymuje bezpłatne przyjęcia, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w Łodzi  w dniu 19 października 2016 roku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ dziękuje redakcji Gazety Wyborczej w Łodzi za niepublikowanie w wydaniu drukowanym oskarżeń wobec ŁOW NFZ formułowanych przez  jednego z bohaterów tekstu, który ukazał się w dniu 18 października w wydaniu internetowym Gazety. 

Niemniej jednak, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji, Łódzki OW NFZ ponownie wyjaśnia:


Sugerowanie Czytelnikom Gazety, że kontynuowanie działalności wyłącznie komercyjnej przez  szpital Pro Familia będzie miało konsekwencje dla całego województwa oraz że NFZ naraża życie kobiet jest niedopuszczalną manipulacją. Pacjentki w ciąży zarówno w Łodzi, jak i w województwie są bezpieczne - potwierdzają  to konsultanci wojewódzcy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. Na ciężarne i ich dzieci czekają miejsca w 5 łódzkich porodówkach, które posiadają kontrakt z ŁOW NFZ.

Kobiety w ciąży, których dziecko zagrożone jest zgonem po porodzie, są pod opieką medyczną i psychologiczną.  Taką opiekę, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ dotyczącym świadczeń  opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, zapewniają Szpital im. M. Madurowicza i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

Oskarżenia o kłamstwa i brak wiedzy przytoczone w artykule są bezpodstawne i godzą w dobre imię oraz reputację Łódzkiego OW NFZ.

Nieprawdą jest, że NFZ na razie nie rozstrzygnął, czy zgłoszone porody były nagłe. Szpital złożył wnioski o zapłatę za 65 przeprowadzonych w październiku 2015 r.  porodów. Powołał się na art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwia oddziałowi wojewódzkiemu NFZ rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentkom jedynie w stanach nagłych przez świadczeniodawców niemających zawartej umowy z OW NFZ.
Art. 19 ustawy ma na celu zabezpieczenie opieki zdrowotnej, gdy pacjentowi w stanie nagłym nie może być udzielone świadczenie przez placówki mające umowy z Funduszem i nie może być podstawą do stałej, zorganizowanej działalności podjętej przez podmiot leczniczy w celu uzyskania od Funduszu zapłaty za udzielane świadczenia.
ŁOW NFZ uznał, że Pro Familia nie wykazała przesłanek pozwalających na dokonanie zapłaty na podstawie art. 19 ww. ustawy.

Należy podkreślić, że kazuistyka i polityka dezinformacyjna Szpitala Pro Familia w Łodzi dotycząca porodów w stanie zagrożenia życia, w przyszłości może rzeczywiście zagrozić bezpieczeństwu ciężarnych i ich dzieci.

Artur Olsiński

Dyrektor ŁOW NFZ