Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia Łódzkiego OW NFZ do artykułu w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 18 października 2016 r.

Wyjaśnienia ŁOW NFZ do artykułu Najlepsza łódzka porodówka wstrzymuje bezpłatne przyjęcia, który ukazał się w dniu 18 października w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej w Łodzi.

Sugerowanie, że rozpoczęcie działalności wyłącznie komercyjnej przez Pro Familię będzie miało konsekwencje dla całego województwa oraz że NFZ naraża życie kobiet jest niedopuszczalną manipulacją. Pacjentki w ciąży zarówno w Łodzi, jak i w województwie są bezpieczne - potwierdzają  to konsultanci wojewódzcy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. Na ciężarne i ich dzieci czekają miejsca w 5 łódzkich porodówkach, które posiadają kontrakt z ŁOW NFZ.


Kobiety w ciąży, których dziecko zagrożone jest zgonem po porodzie, są pod opieką medyczną i psychologiczną.  Taką opiekę, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ dotyczącym świadczeń  opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, zapewniają Szpital im. M. Madurowicza i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

Odnosząc się do pytania prof. Borowskiego, czy pacjentkę z tętnem 180 na 120 mamy zapakować w taksówkę i odesłać, należy stwierdzić, że Pan prof. dr nauk medycznych Dariusz Borowski, specjalista ginekologii i położnictwa powinien posiadać wiedzę, że nauki medyczne nie odnotowały jeszcze parametrów tętna 180 na 120.

Oskarżenia o konflikt interesów o podłożu korupcyjnym i brak wiedzy urzędników ŁOW NFZ przytoczone w tekście Pani E. Flieger są bezpodstawne i godzą w dobre imię oraz reputację instytucji.

Podkreślamy, że ŁOW NFZ nie odpowiada za stan finansów prywatnej placówki, z którą nie podpisał kontraktu.

NFZ nie może rozstrzygnąć, czy wszystkie 1400 porodów było nagłych. Pro Familia nie złożyła wniosków o zapłatę za taką liczbę porodów. Szpital złożył wnioski o zapłatę jedynie za 65 przeprowadzonych porodów. Powołał się na art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwia oddziałowi wojewódzkiemu NFZ rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentkom jedynie w stanach nagłych przez świadczeniodawców niemających zawartej umowy z OW NFZ.
Art. 19 ustawy ma na celu zabezpieczenie opieki zdrowotnej, gdy pacjentowi w stanie nagłym nie może być udzielone świadczenie przez placówki mające umowy z Funduszem i nie może być podstawą do stałej, zorganizowanej działalności podjętej przez podmiot leczniczy w celu uzyskania od Funduszu zapłaty za udzielane świadczenia.
ŁOW NFZ uznał, że Pro Familia nie wykazała przesłanek pozwalających na dokonanie zapłaty na podstawie art. 19 ww. ustawy.

Należy podkreślić, że kazuistyka i polityka dezinformacyjna Szpitala Pro Familia w Łodzi dotycząca porodów w stanie zagrożenia życia, w przyszłości może rzeczywiście zagrozić bezpieczeństwu ciężarnych i ich dzieci.

 

Artur Olsiński

Dyrektor ŁOW NFZ