Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia Łódzkiego OW NFZ do artykułu Rodzić po ludzku

W związku z artykułem pt. „Rodzić po ludzku”, który ukazał się w Tygodniku Faktycznie w dniu 29 września 2016 roku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji, wyjaśnia:

Nieprawdą jest, że ŁOW NFZ opóźnia sprawy sądowe. W sądzie zakończyły się 2 sprawy (zawezwania do próby ugodowej, tj. polubownego zawarcia porozumienia) wytoczone z inicjatywy Szpitala Pro Familia. O terminach posiedzeń decydował sąd. Przedstawiciele ŁOW NFZ stawili się na każdym posiedzeniu i przedstawili stanowisko Oddziału w sprawie. Sąd nie badał, czy roszczenia Szpitala są uzasadnione.

Fakt, że łódzki szpital, przeciwko któremu toczy się postępowanie prokuratorskie (…) wygrywa kontrakt na tzw. koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, nie ma nic wspólnego z sytuacją finansową i prawną Szpitala Pro Familia, co sugeruje autorka artykułu. Prowadzenie postępowania karnego wyjaśniającego nie jest przeszkodą w ubieganiu się o zawarcie umowy z NFZ. Sytuacje, w których oferta musi być odrzucona w konkursie ofert, są opisane w ustawie i nie obejmują ww. kwestii. 

NFZ  nie ma podstaw do zapłaty, jak wskazano w artykule niemal 8 milionów zł,  ponieważ Szpital Pro Familia złożył jedynie 131 wniosków o zapłatę za świadczenia udzielone pacjentkom w stanie nagłym w oparciu o art. 19 ust. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na kwotę 271.786,38 zł. Są to wnioski za opiekę nad 66 noworodkami i 65 porodów, które odbyły się w październiku 2015 r. Szpital złożył je dopiero po kilku miesiącach od udzielenia świadczenia (w kwietniu 2016 r.). Zatem zarzucanie Funduszowi długiego i opieszałego procedowania jest nieuprawnione. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, który wydaje publiczne pieniądze, jest zobowiązany do rzetelnej oceny każdego wniosku i rozstrzygnięcia, czy każde wykazane świadczenie miało charakter nagły. Pozostałe opinie wyrażane przez Pana prof. D. Borowskiego, a dotyczące oceny wniosków także są niezasadne.

Ponadto wyjaśniamy, że ŁOW NFZ nie odpowiada za sytuację finansową Szpitala Pro Familia, bo co do zasady odpowiada wyłącznie za finasowanie świadczeń zdrowotnych w placówkach, z którymi podpisał kontrakt. Pro Familia kontraktu nie posiada.

Autorka artykułu nie dochowując zasad rzetelności dziennikarskiej, nie skierowała w sprawach, o których napisała, pytań do Funduszu.

Anna Leder
rzecznik prasowy ŁOW NFZ