Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu "Dłuższe kolejki na zabiegi"

20 lipiec 2016

W związku z artykułem pt. „Dłuższe kolejki na zabiegi”, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim  w dniu 20 lipca 2016 roku, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji, wyjaśnia:

Zarządzenie podpisane przez Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wprowadziło zmiany wartości punktowych niektórych grup do rozliczania świadczeń w związku z nowymi taryfami proponowanymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Skorygowano między innymi wartości punktowe niektórych grup w kardiologii interwencyjnej i kardiologii zachowawczej np. zwiększono wycenę grup związanych z leczeniem niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca. 

W propozycjach zmian wycen funduszu opierał się m.in. na raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym kardiologii interwencyjnej i zachowawczej. Potwierdził on, że jedne wyceny były mocno zawyżone, a inne niedoszacowane. W ośrodkach skontrolowanych przez NIK, świadczenia kardiologii inwazyjnej przeważały liczbą i wartością nad świadczeniami o charakterze zachowawczym. Stawki powodowały, że w przypadku świadczeń kardiologii inwazyjnej realizacja większości procedur była dochodowa, a świadczenia kardiologii zachowawczej przynosiły straty. 

Podkreślam, że zmiany dotyczą wyceny punktowej świadczeń, co oznacza, że szpital inaczej będzie rozliczał z NFZ zrealizowane świadczenia.  Nie zmieniła się wartość umów ŁOW NFZ z ośrodkami kardiologicznymi. Lekarze będą mogli przyjąć większą liczbę pacjentów w ramach posiadanego kontraktu. Wbrew sugestiom autorki artykułu zmiana wyceny punktowej nie powinna ani wydłużyć kolejek oczekujących na przyjęcie na oddział, ani ograniczyć dostępności.  Żaden z ośrodków kardiologicznych w Łódzkiem nie informował o chęci zrezygnowania z kontraktu z ŁOW NFZ.

Łódzki OW NFZ stale monitoruje dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów z naszego województwa. W roku 2015 ŁOW NFZ zapłacił za leczenie pacjentów na oddziałach kardiologicznych 201 milionów złotych.

Warto zaznaczyć, że autorka artykułu, nie dochowując zasad rzetelności dziennikarskiej, nie skierowała w tej sprawie pytania do ŁOW NFZ, ani nie zamieściła stanowiska NFZ.

rzecznik prasowy ŁOW NFZ