Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu Chcą rodzić w Pro Familia

W związku z artykułem pt. „Chcą rodzić w Pro Familia” autorstwa LB, który ukazał się w Expressie Ilustrowanym w dniu 1 lutego 2016 roku, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia:

Nieprawdą jest, że „jak nas zapewniał NFZ w ubiegłym roku, świadczenia miały być kontraktowane w styczniu br., potem termin przełożono na czerwiec (...)".  W korespondencji  kierowej od początku do Szpitala Pro Familia informujemy o terminie zawartych przez ŁOW NFZ umów. Ostatni duży konkurs ofert, także na świadczenia ginekologiczno-położnicze oraz neonatologiczne w Łódzkiem był w roku 2011. Od tamtego czasu umowy są aneksowane zgodnie z ustawą. Dotychczasowe umowy zostały w grudniu 2015 r. aneksowane do 30.6.2016 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 ustawodawca dopuszcza, aby ich obowiązywanie zostało przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (ustawa z dn. 16.12.2105 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw).
NFZ jako Państwowa jednostka organizacyjna działa na podstawie i w granicach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możliwość przedłużania obowiązywania zawartych umów wynika z w/w przepisów ustawy nowelizowanych zgodnie z wolą ustawodawcy, a na ich uchwalanie i obowiązywanie ŁOW NFZ co do zasady nie ma wpływu.

 

rzecznik prasowy ŁOW NFZ