Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu "Pacjencie, płać sam" w Expressie Ilustrowanym

20 styczeń 2016

W związku z artykułem Pani Liliany Bogusiak-Jóźwiak pod tytułem Pacjencie, płać sam, który ukazał się na łamach Expressu Ilustrowanego w dniu 19 stycznia 2015 r., mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia.

Szpital ICZMP w Łodzi nie występował do Łódzkiego OW NFZ o refundację żelu, który ma być użyty podczas zabiegu operacyjnego. W związku z tym nieprawdą jest, że „niestety otrzymał decyzję odmowną”.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 15 września 2015 r.:
Świadczeniodawca jest obowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia na podstawie umowy.

Ponadto zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Szpital ICZMP w Łodzi powinien sfinansować konieczny do operacji produkt w ramach posiadanego kontraktu z ŁOW NFZ.