Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu "Medyczny" absurd stulecia"

W związku z opublikowanym w Expressie Ilustrowanym z dnia 20 stycznia 2015 r. artykułem pt. „Medyczny absurd stulecia! Operacja kolana w... 2030 roku” Narodowy Fundusz Zdrowia mając na uwadze prawo Czytelników do rzetelnej informacji, wyjaśnia:

Pacjenci w Łódzkiem mogą skorzystać z operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego w 9 szpitalach w Łódzkiem. Nakrótszy czas oczekiwania na zabieg wskazuje Centrum Medyczne Medyceusz w Łodzi, pacjent w stanie stabilnym może skorzystać tu z operacji kolana w październiku 2016 roku.

Pacjenci w Szpitalu USK im. WAM przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi z pewnością nie będą czekali w kolejce do roku 2030. Szpital sprawozdał, że pacjenci w stanie stabilnym czekają na operację 4-5 lat, natomiast pacjenci w stanie pilnym - kilka tygodni. Czas oczekiwania na zabiegi w tym szpitalu spowodowany jest popularnością placówki, ponadto  na oddziale ortopedycznym, na którym prowadzone są zabiegi wszczepienia endoprotez, odbywają się także inne zabiegi operacyjne – operowani są chorzy z poważnymi urazami, po wypadkach – liczba zabiegów zależy zatem od możliwości organizacyjnych szpitala. Szpital USK im. WAM przy ul. Pomorskiej 251 otrzymał od ŁOW NFZ w listopadzie 2015 r.  taką kwotę na dodatkowe operacje endoprotezoplastyki, o jaką poprosił – 196 tys. zł.

Łódzki NFZ co roku zwiększa pule pieniędzy przeznaczonych na endoprotezy. W 2013 r. wydał na operacje endoprotezoplastyki 44 523 134,71 zł co pozwoliło na sfinansowanie 3 191 zabiegów. W roku 2014 kwota ta  została przez oddział zwiększona i wyniosła  45 497 259,42 zł, co pozwoliło na opłacenie 3 308 zabiegów wszczepienia endoprotez. W tym roku już dwukrotnie dofinansowaliśmy zabiegi endoprotezoplastyki – we wrześniu kwotą 2,7 miliona i w listopadzie kwotą 9,5 miliona złotych. Dzięki dodatkowym pieniądzom w grudniu 2015 r. szpitalom w Łódzkiem udało się wykonać dwa razy więcej operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego i endoprotezoplastyki stawu kolanowego niż w styczniu 2015 r.

Przypominamy, że pod numerem bezpłatnej infolinii 800 007 725 codziennie w godzinach 8-20 można uzyskać informacje o tym, gdzie najszybciej skorzystać ze świadczeń medycznych.