Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu Tylko śmierć skraca kolejki, który ukazał sie w Expressie Ilustrowanym w dniu 15 października br.

W związku z artykułem pt. „Tylko śmierć skraca kolejki”, który ukazał się na łamach Expressu Ilustrowanego w dniu 15 października 2015 roku, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia wyjaśnia:

Numery telefonów podawane na stronach NFZ i te którymi posługują się nasze infolinie zostały nam przekazane przez świadczniodawców. Łódzki OW NFZ wielokrotnie podkreślał, aby przekazywane przez świadczeniodawców dane teleadresowe były rzetelne. Świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać aktualne numery do rejestracji, a przede wszystkim odbierać telefony w rejestracji.

Każdy chory, który leży w domu, nie pozostaje WYŁĄCZNIE pod opieką pielęgniarki opieki długoterminowej. Ten rodzaj opieki to dodatkowe wsparcie i pomoc dla pacjenta i jego bliskich. Pielęgniarki powinny uczyć rodzinę, jak opiekować się chorym samodzielnie. Ze względu na specyfikę tego rodzaju opieki, i potrzeby rodzin, chorzy pozostają czasem latami pod opieką pielęgniarki.

Przypominamy, że każdy chory leżący w domu pozostaje nadal pod opieką: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ (kobiety) oraz odpowiednich specjalistów, którzy mogą się nim opiekować, przychodząc na wizyty domowe. Chorzy na raka mogą pozostawać pod opieką hospicjum domowego.Pacjenci niesamodzielni mogą także być przekazani pod opiekę zakładu opiekuńczo-leczniczego. W opiece nad chorym w domu może także pomóc MOPS.

Czas oczekiwania na objęcie pacjenta opieką podawany w rejestracji może się zmienić z dnia na dzień - chorzy trafiają z domu do zakładów opiekuńczo-leczniczych, na oddziały szpitalne, na oddziały paliatywne.

W województwie Łódzkim są 74 miejsca udzielania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej, w Łodzi - 14. ŁOW NFZ wydaje na ten rodzaj opieki 13,3 miliona złotych rocznie.

Jeśli chory lub jego bliscy nie wiedzą, jak zorganizować opiekę medyczną w domu, prosimy o kontakt z ŁOW NFZ. Wskażemy, co można zrobić dla konkretnego chorego ze względu na jego stan zdrowia. Z myślą o pacjentach obłożnie chorych i ich bliskich przygotowaliśmy audycję telewizyjną na ten temat - emisja w najbliższą sobotę o 19.05 w TVP Łódź.

rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Łódź, 15 października 2015 r.