Skip to main content

Dla mediów

Sprosowanie do tekstu "1,5 miliona na premie dla pracowników NFZ w Łodzi"

Sprostowanie do tekstu red. Agnieszki Jędrzejczak pt. "1,5 miliona na premie dla pracowników NFZ w Łodzi" (Dziennik Łódzki z 7 lutego 2015 r.).

W artykule pt.: "1,5 miliona na premie dla pracowników NFZ w Łodzi" pani red.  Agnieszka Jędrzejczak podaje, iż  „porównywalnie - w tegorocznym budżecie NFZ na: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, chemioterapię, rehabilitację leczniczą, opiekę paliatywną i hospicyjną oraz leczenie stomatologiczne łącznie zapisał 1,1 mln zł.” oraz że „Suma wypłaconych premii przewyższa kwoty, jakie NFZ planuje w tym roku przeznaczyć na: podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą, chemioterapię, leczenie stomatologiczne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, opiekę paliatywną i programy terapeutyczne”.

Ta informacja jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd pacjentów oraz świadczeniodawców.

Zgodnie z planem finansowym dostępnym dla wszystkich na stronie internetowej Centrali NFZ wynika, iż Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczył na świadczenia opieki medycznej realizowane w 2015 roku, na wymienione w artykule zakresy, kwotę 1,1 miliarda zł , a nie jak pani Redaktor napisała 1,1 miliona zł.

Poniżej prawidłowe kwoty przeznaczone na świadczenia w 2015 roku, o których mowa jest w artykule:

  • podstawowa opieka zdrowotna – 548 647 000,00 zł
  • leczenie szpitalne – chemioterapia – 91 220 000,00 zł
  • leczenie szpitalne – chemioterapia – leki – 35 387 000,00 zł
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 2015 – 336 625 000,00 zł
  • leczenie stomatologiczne - 118 768 000,00 zł
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 156 725 000,00 zł
  • opieka paliatywna i hospicyjna – 23 284 000,00 zł

Premie wypłacane są z funduszu wynagrodzeń (w dużej części z niewykorzystanych środków pieniężnych  w danym roku kalendarzowym - absencja pracowników: zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie i ojcowskie, a także świadczenie rehabilitacyjne i urlopy bezpłatne). Wypłata premii jest dokonywana w ramach kosztów administracyjnych, czyli zupełnie innej pozycji budżetowej niż ma to miejsce w przypadku kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Nieprawdziwe jest również zdanie:  „Podobna sytuacja była dwa lata temu. Na leczenie w Łódzkiem zabrakło wtedy 100 mln zł. Łódzki oddział NFZ z rezerwy finansowej pod koniec roku za nadwykonania w szpitalach zapłacił jedynie 26 mln zł. Jeżeli  placówka medyczna”.


Jeżeli placówka medyczna świadczyła usługi medyczne w sposób prawidłowy, zgodny z zapisami zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prawidłowo sprawozdawała wykonane świadczenia może liczyć na rozliczenie się z NFZ. Absolutnie nie możemy zgodzić się ze zdaniem, że „zabrakło pieniędzy” bo taka sytuacja nie miała miejsca.

Źródło: Rzecznik Prasowy ŁOW NFZ