Skip to main content

Dla mediów

Sprostowanie do tekstu Onkologiczne rewolucje

Sprostowanie do tekstu red. Adama Czerwińskiego pt. "Onkologiczne rewolucje" (Gazeta Wyborcza z 15 stycznia 2015 r.)

W artykule pt. Onkologiczne rewolucje red. Adam Czerwiński napisał: "( ... ) szpital  w Rawie Mazowieckiej usunie swojemu pacjentowi guz jelita, na chemię i naświetlania może go wysłać do Tomaszowa. Za takiego pacjenta CDiTO powinno dostać pieniądze od NFZ”.

Ta informacja jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd pacjentów oraz świadczeniodawców.

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim nie będzie mogło rozliczyć się za wykonane świadczenia z NFZ.

Warunkiem koniecznym do rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy NFZ a podmiotem leczniczym. CDiTO takiej umowy nie posiada.

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w Art. 19. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. z późn. zmn.), gdzie w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia radioterapii i chemioterapii realizowane przez CDiTO mają charakter planowy, dlatego nie podlegają wyżej przytoczonemu zapisowi ustawowemu.

Łódzki Oddział NFZ komunikatem z dnia 10.12.2014 r. informował świadczeniodawców, kto i w jaki sposób może rozliczać świadczenia m.in. w zakresie radioterapii.

Anna Leder

rzecznik prasowy ŁOW NFZ