Skip to main content

Dla mediów

Sprostowanie do tekstu Kardiochirurgia bez kontraktu

12 styczeń 2015

Sprostowanie do tekstu red. Adama Czerwińskiego pt. "Kardiochirurgia bez kontraktu" (Gazeta Wyborcza z 9 stycznia 2015 r.)

Nieprawdą jest, że  wskutek interwencji Gazety Wyborczej w planie finansowym NFZ, jak sugeruje autor tekstu, pojawiły się pieniądze na sfinansowanie działalności nowo otwartego oddziału kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Łodzi.


Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r. Plan finansowy NFZ powstał  zatem niemal pół roku przed publikacją Gazety Wyborczej.


Pacjenci leczą się tak jak dotąd


Ponadto informuję, że świadczenia kardiochirurgiczne zostały zabezpieczone dla wszystkim mieszkańców województwa łódzkiego na podstawie art. 23 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej umożliwiającej przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowych umów do 30 czerwca 2016 r.
Pacjenci, tak jak dotąd, leczą się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.
Na świadczenia kardiochirurgiczne  Łódzki OW NFZ przeznacza co roku kilkanaście milionów złotych, chorzy operowani są na bieżąco.


"Wędrówki łodzian", o których pisze redaktor Adam Czerwiński, nie są zatem spowodowane, co może sugerować artykuł, brakiem możliwości leczenia w Łódzkiem. Pacjenci opisani w artykule zdecydowali się skorzystać z prawa wyboru placówki (spośród tych, które mają kontrakt z NFZ), w której chcą być leczeni i skorzystali z leczenia w Zabrzu, w Warszawie czy obecnie we Wrocławiu.

Konkurs ofert na operacje wad serca u dorosłych

Pragnę także wyjaśnić, że kryterium ciągłości, które było, zgodnie z przepisami, premiowane w konkursie ofert na operacje wad serca u dorosłych jest ważne dla pacjenta i bezpośrednio związane z jego bezpieczeństwem podczas leczenia w szpitalu. Ciągłość należy rozumieć m.in. jako system wdrożonych już procedur, którymi posługuje się zespół lekarzy i pielęgniarek,  opiekujących się pacjentem, a także doświadczenie np. w radzeniu sobie z powikłaniami po operacjach.
Za ciągłość i doświadczenie w udzielaniu świadczeń kardiochirurgicznych powstały w
październiku 2014 r. oddział kardiochirurgiczny w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. W. Biegańskiego w Łodzi nie mógł zatem otrzymać punktów.


Decyzja dyrektora ŁOW NFZ w sprawie odwołania Szpitala od wyników konkursu ofert zostanie wydana w dniu 14 stycznia 2015 r.

Anna Leder

rzecznik prasowy ŁOW NFZ