Skip to main content

Dla mediów

Gdzie trafią pacjenci ZOL - wyjaśnienia do artykułu

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule pt. Gdzie trafią pacjenci ZOL?, autorstwa Alicji Zboińskiej opublikowanym w Dzienniku Łódzkim z 6 października 2014 r., Łódzki Oddział NFZ wyjaśnia, co następuje:


Nieprawdą jest, że dyrektorka łódzkiego NFZ przetrzymała nasze pisma. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze zażalenie, a dyrektorka łódzkiego NFZ przetrzymała nasze pismo - mówi Janicka.
NFZ dotrzymuje terminów odpowiedzi na pisma urzędowe. Zażalenie dyrekcji ZOL Dom Pomocy Rodzinie zostało zgodnie z procedurą przesłane, wraz ze stanowiskiem ŁOW NFZ w sprawie wypowiedzenia umowy, do Prezesa NFZ. Pełnomocnik ZOL Dom Pomocy Rodzinie został poinformowany o przekazaniu sprawy do Centrali NFZ. Procedura odwoławcza trwa.

W czwartek, 2 października 2014 r. Łódzki Oddział NFZ poinformował podczas spotkania dyrekcję ZOL Dom Pomocy Rodzinie o obowiązkach wobec pacjentów i konieczności takiego zorganizowania pracy i przyjęć, by pacjenci bezpiecznie mogli kontynuować leczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który zostanie wybrany w trwającym właśnie konkursie ofert.

Świadczeniodawca został także zobowiązany do udzielania pacjentom zgodnej z aktualnym stanem prawnym informacji o zakończeniu kontraktu z ŁOW NFZ w dniu 11 listopada 2014 r.

Ponadto informujemy, że 6 października 2014 to dzień, do którego składane są oferty, a nie, jak pisze Dziennik Łódzki, dzień otwarcia ofert czy też rozstrzygnięcia konkursu: Dziś ma się okazać, gdzie od listopada będą przebywać dotychczasowi pacjenci ZOL przy ulicy Liściastej, z którym NFZ zerwał kontrakt.
Zgodnie z informacją na stronie internetowej ŁOW NFZ i ogłoszeniem konkursowym otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października, a ogłoszenie wyniku konkursu w dniu 14 października 2014 r.

Rzecznik prasowy ŁOW NFZ