Skip to main content

Dla mediów

Cztery oddziały chirurgii naczyniowej bez kontraktu - wyjaśnienia do artykułu Dziennika Łódzkiego

W odpowiedzi na artykuł pt. Cztery oddziały chirurgii naczyniowej bez kontraktu ŁOW NFZ wyjaśnia, że wbrew  stwierdzeniu Pani Redaktor J. Barczykowskiej , że 4 oddziały chirurgii naczyniowej To nadal za mało, bo wielu pacjentów ze schorzeniami naczyń trafia do specjalistów późno. Nie ma już dla nich ratunku, dlatego koniecznością staje się amputacja nogi  oddziały chirurgii naczyniowej zapewniają pacjentom dobrą dostępność do leczenia. Nie ma żadnych podstaw, żeby wyciągać tak pochopne  wnioski. Ponadto, jak informowaliśmy, ŁOW NFZ na tego rodzaju leczenie w najbliższym półroczu wyda o 1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.


Pragniemy przede wszystkim wyjaśnić pacjentom, że po 1 lipca 2014 r. NFZ zgodnie ze swoim obowiązkiem zapewni pacjentom dostęp do świadczeń chirurgii naczyniowej.
Nie zgadzamy się na straszenie pacjentów wizją wstrzymania przyjęć czy odwołania zabiegów (Wstrzymanie przyjęć na wszystkich oddziałach chirurgii naczyniowej w regionie byłoby dla pacjentów dramatem). Każdy szpital i każda poradnia ma obowiązek udzielenia świadczenia w stanie nagłym wynika to z art. 15 ustawy o działalności leczniczej. Pomocy pacjentowi, o czym wiedzą dyrektorzy wszystkich placówek medycznych, ma obowiązek udzielić nawet taka placówka, która nie ma zawartej umowy z NFZ.  Za leczenie takich pacjentów NFZ płacił i będzie płacić, bo takie są przepisy prawa.

Złożone przez szpitale oferty ( z wyjątkiem Szpitala MSW) uniemożliwiły ŁOW NFZ zgodne z prawem rozstrzygnięcie konkursów i podpisanie umów od 1 lipca 2014. W załączniku znajdą Państwo listę braków w ofertach szpitali.


Wyjaśniam także, że kierownicy oddziałów nie przygotowują ofert. Oferty są składane przez ich przełożonych – dyrektorów szpitali , dlatego nie możemy zgodzić się z opinią cytowaną w artykule: Zdaniem kierowników oddziałów „naczyniówek" łódzkich szpitali, ich oferty były przygotowane prawidłowo, a wina za nierozstrzygnięcie konkursu leży po stronie NFZ. 


Ponadto informujemy, że na oddziałach chirurgii naczyniowej skutecznie się pacjentom pomaga, właśnie po to, by za wszelką cenę uniknąć radykalnych operacji.  Natomiast zabiegi amputacji są wykonywane, z różnych przyczyn, także na innych oddziałach zabiegowych np.: chirurgicznym ogólnym, ortopedycznym.

Anna Leder
rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Łódź, 25 czerwca 2014 r.