Skip to main content

Dla mediów

Sprostowanie - Gazeta Wyborcza pt. „NFZ nie chce psychologów na dziecięcej onkologii”

W związku z artykułem zamieszczonym 16.01.2011 roku na łamach Gazety Łódzkiej pt. „NFZ nie chce psychologów na dziecięcej onkologii” autorstwa Pana Redaktora Adama Czerwińskiego, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji, działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - zwraca się z uprzejmą prośbą o opublikowanie poniższego sprostowania.

Treść sprostowania:

Nieprawdą jest, że „NFZ nie chce psychologów na dziecięcej onkologii”. Nieprawdą jest, że „chore dzieci i ich rodzice stracą wsparcie”.

Łódzki Oddział NFZ nie tylko chce, ale musi zapewnić i zapewnia opiekę psychologów na dziecięcej onkologii. Wbrew temu, co pisze Gazeta, dzieci i ich rodzice byli i są pod opiekę psychologów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami psycholog musi być zatrudniony na oddziale onkologicznym, w Szpitalu przy ul. Spornej, na oddziale, z którym ŁOW NFZ podpisał kontrakt. Od 1 stycznia 2012 pracuje 2 psychologów - to oni będą na miejscu, na oddziale onkologicznym, opiekowali się ciężko chorymi dziećmi i ich rodzicami.

NZOZ Gajusz prowadzi poradnię psychologiczną przy ul. Piotrkowskiej 17. Zgodnie z deklaracją właśnie w tej poradni, przy ulicy Piotrkowskiej 17, psychologowie z NZOZ Gajusz powinni przyjmować dzieci i zajmować się: poradami psychologicznymi, prowadzeniem terapii grupowej i rodzinnej, organizować grupę wsparcia.

W poradni psychologicznej Gajusza pracowało 4 psychologów, niestety, łączny czas ich pracy to zaledwie 37 godzin. Psychologowie pracowali odpowiednio: 2; 11; 16 i 8 godzin tygodniowo. NZOZ Gajusz przegrał w konkursie z innymi 7 poradniami. Jakość i kompleksowość leczenia, które proponuje poradnia psychologiczna przy ul. Piotrkowskiej 17 zostały dużo niżej ocenione niż oferty konkurentów.

NZOZ Gajusz w swojej ofercie przyznał, że - w przeciwieństwie do innych poradni - nie prowadzi niektórych form terapii i terapii grupowej.

Niestety, NZOZ Gajusz myli działalność leczniczą, finansowaną przez NFZ, ze swoją misją którą podziwiamy, ale której, jako instytucja publiczna, nie możemy finansować. Poradnia przy ul. Piotrkowskiej 17 to poradnia taka jak inne - podlega takim samym regułom i kryteriom oceny. Nie przegrała misja - przegrało przedsiębiorstwo NZOZ Gajusz. Przedsiębiorstwo, które przygotowało słabą ofertę leczenia.

Podkreślam, że leczenie dzieci chorych onkologicznie jest naszym priorytetem, co roku płacimy nadwykonania za leczenie dzieci chorych na raka, a finanse poradni i oddziałów onkologicznych oparliśmy w tym roku na tzw. „rzeczywistym wykonaniu”- zapłacimy tyle, ile w rzeczywistości placówki wydały na leczenie chorych z nowotworami. Nie limitowaliśmy i nie będziemy limitować leczenia dzieci z nowotworami.

Pragnę uspokoić rodziców dzieci z nowotworami: opiekę psychologiczną tak jak dotąd zapewniają Państwu i Państwa Dzieciom psychologowie kliniczni na oddziałach, w poradniach psychologicznych oraz w hospicjach.

Beata Aszkielaniec

Rzecznik prasowy ŁOW NFZ