Skip to main content

Dla mediów

Sprostowanie - Polska Dziennik Łódzki pt. „Pabianiczanie pikietowali przed szpitalem”

W związku z artykułem zamieszczonym 14-15.01.2011 roku na łamach Polska Dziennik Łódzki  pt. „Pabianiczanie  pikietowali przed szpitalem” autorstwa Pana Redaktora Krystiana Dobrzańskiego i Michała Meksa, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji, działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - zwraca się z uprzejmą prośbą o opublikowanie poniższego sprostowania.

Treść sprostowania:

Nie jest prawdą, że „zaproponowaliśmy za wysoką stawkę(…) NFZ nie podjął jednak z nami żadnych rozmów”.

Cena, czyli stawka dobowa za pracę SOR jest wyliczana, zgodnie z prawem "z uwzględnieniem warunków technicznych, liczby personelu oraz średniej liczby i wagi świadczeń udzielonych w przyjętym okresie sprawozdawczym", czyli cena zależy od potencjału (możliwości) oddziału i tego jakie świadczenia dotąd były na nim wykonywane.

Nie mogliśmy negocjować ceny leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ponieważ musieliśmy odrzucić ofertę Pabianickiego Centrum Medycznego z powodu braku wymaganych sprzętów.

Przypomnijmy: Szpitalny Oddział Ratunkowy nie posiadał koniecznych dla bezpiecznego leczenia pacjentów i wymaganych przez prawo sprzętów: stołu zabiegowego z lampą oraz niezbędnych narzędzi chirurgicznych na jedno stanowisko, dodatkowo stanowisko resuscytacyjne nie było wyposażone w możliwość pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego. To wyklucza zawarcie umowy na SOR.

Pabianickie Centrum Medyczne deklarowało Marszałkowi Województwa i Dyrektorowi ŁOW NFZ gotowość oddziału do pracy jako Szpitalny Oddział Ratunkowy już z dniem 31 grudnia 2011.

Kolejna deklaracja PCM,  z 27 grudnia  mówi o gotowości PCM, czyli uzupełnieniu koniecznych braków w wyposażeniu, na dzień 31 stycznia. Czekamy wyłącznie na gotowość PCM i jesteśmy przygotowani na zakontraktowanie SOR, co wielokrotnie podkreślaliśmy i o czym doskonale wie pani dyrektor Wiśniewska.

ŁOW NFZ wysyła do PCM pisma z pytaniami o  gotowość do pracy jako SOR. Ostatnie, datowane na 13 stycznia pozostało na razie bez odpowiedzi.
 

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu w błąd mieszkańców Pabianic, pani dyrektor powinna zgodnie z prawdą przyznać się, że nie przygotowała swojego szpitala do leczenia pacjentów zgodnego ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki zaproponowanemu przez nas rozwiązaniu pabianiczanie mogą jednak nadal korzystać z opieki medycznej w Izbie przyjęć.
 
Dyrekcja PCM powinna wziąć dobry przykład, choćby ze Szpitala w Wieluniu, który zamiast prowadzić pikiety, po prostu przygotował się i już zgłosił gotowość do otwarcia SOR-u. Wkrótce ogłosimy konkurs i zostanie podpisana umowa na ten rodzaj świadczeń w Wieluniu.

Beata Aszkielaniec

Rzecznik prasowy 
.