Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienie: nocna pomoc dla mieszkańców Widzewa i Zarzewa - obszar 2

W odpowiedzi na informacje medialne dotyczące nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców obszaru nr 2, czyli os. Andrzejów-Nery, os. Fabryczna, os. Feliksin, os. Olechów, os. Sąsieczno, os. Widzew Wschód, os. Widzew Zachód, os. Zarzew, os. Zarzew Przemysłowy informujemy, że ŁOW NFZ przeprowadził konkurs zgodnie z obowiązującym prawem, co potwierdziła kontrola poprawności kontraktowania tej formy opieki przeprowadzona przez Centralę NFZ.

Ustawa  zobligowała ŁOW NFZ do podzielenia regionu łódzkiego i Łodzi na obszary zamieszkane przez co najmniej 50 tys. mieszkańców.

Podczas konkursu, do którego mogła przystąpić każda poradnia z danego rejonu, wybraliśmy placówkę, która udziela pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej – NFZ nie ma wpływu na to, w której części danego rejonu - w centrum czy na jego obrzeżach - będzie się to odbywało.
Nie mieliśmy wpływu na to, że z obszaru Zarzewa, Olechowa czy Widzewa Wschodu nie zgłosiła się żadna z opiekujących się tam pacjentami przychodni. Oprócz poradni w Andrespolu do konkursu przystąpiła jeszcze 1 poradnia, ale też nie bezpośrednio z Widzewa.

Łódź podzielono na 6 rejonów - ich mieszkańcy mają różną odległość do swojej poradni, czasem jest to więcej niż wspominane w artykule 14 km, na przykład: w  rejonie 1 to 18 km, w rejonie 5 - 16 km. Mieszkańcy dzielnicy Zarzew Przemysłowy do innych poradni w Łodzi, z których także mogą korzystać, mają od 4 do 13 kilometrów. Mieszkańcy Widzewa, na przykład ulicy Gogola, do przychodni w Andrespolu mają 8 kilometrów, a do pozostałych 5 poradni w Łodzi – od 7 do 15 kilometrów.

Pragniemy zauważyć, że oddziały ratunkowe, izby przyjęć szpitali czy poradnie POZ także nie zawsze znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Ważne, że  łodzianie sami mogą zadecydować, z której z 6 łódzkich przychodni, w których w sumie dyżuruje 29 lekarzy i 29 pielęgniarek, chcą skorzystać – zlikwidowaliśmy rejonizację.

Podkreślamy, że mieszkańcy Widzewa nie powinni się niepokoić – pozostają pod dobrą opieką, choć w innym niż dotąd miejscu.
Poradnia z Andrespola wygrała konkurs m.in. dzięki: dodatkowemu zespołowi – w poradni pracują co noc 4 zespoły lekarz-pielęgniarka, poradnia dysponuje dobrym sprzętem,  posiada transport sanitarny i osobowy - to znaczy, że w razie potrzeby lekarz lub pielęgniarka przyjadą do pacjenta.
Ponieważ w poradni w Andrespolu co noc, równocześnie, dyżurują 4 zespoły lekarsko-pielęgniarskie, dzięki 8-osobowemu zespołowi możliwe jest udzielanie pomocy nocnej i świątecznej w dodatkowym miejscu.

Już pod koniec lutego NFZ prowadził rozmowy z szefem poradni w Andrespolu, starając się,  aby dla mieszkańców Widzewa został otwarty dodatkowy punkt udzielania takiej pomocy.
Pan Paweł Gładysz, kierownik placówki w Andrespolu, deklarował otwarcie takiego gabinetu na Widzewie. Nie otrzymaliśmy żadnej skargi na działalność poradni w Andrespolu.


Beata Aszkielaniec
rzecznik prasowy ŁOW NFZ


Łódź, 7 kwietnia 2011 r.