Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienie: rezonans magnetyczny Sieradz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie badania rezonansu magnetycznego na terenie powiatów: łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego informuję, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ŁOW NFZ  zobowiązany jest do równego traktowania wszystkich składających oferty w konkursach. 

Świadczeniodawcy,  a szczególnie  ci, którzy od wielu lat uczestniczą w konkursach  i podpisują kontrakty z NFZ, wiedzą i znają zasady, jakimi przy wyborze ofert kieruje się ŁOW  NFZ.

Wybór najlepszej dla mieszkańców regionu łódzkiego oferty regulowany jest powszechnie znanymi aktami prawnymi m.in. rozporządzeniami Ministra Zdrowia  i zarządzeniami Prezesa NFZ ( w tym przypadku m.in. rozporządzenie MZ z dn 29.08.2009r. ). Informacje o tym, jak oceniana jest jakość, cena, jak rankingowany jest sprzęt, personel medyczny znajdują się w ogólnie dostępnych aktach prawnych.

Do konkursu na terenie wyżej wymienionych powiatów zgłosiło się 2 świadczeniodawców. Konkurowali oni m.in. ceną i jakością. Komisja   konkursowa wybrała świadczeniodawcę, który zaoferował sprzęt ( w tym przypadku rezonans ), o lepszych parametrach technicznych. Pacjenci mogą tutaj realizować skierowania i mieć przeprowadzane m.in. badania kostne, angiografie, rezonans magnetyczny serca, badanie czynnościowe mózgu).

 
Drugi oferent i sprzęt, którym dysponuje, może wykonywać głównie badania kości, gdyż  dysponuje sprzętem o niższych parametrach technicznych: 0,3 Tesli. Oferent wybrany przez ŁOW NFZ dysponuje sprzętem o parametrach technicznych 1,5 Tesli. Sprzęt taki pozwala robić zdjęcia (przeprowadzać badania ) znacznie precyzyjniejsze, dokładniejsze. Od 2006 roku ŁOW NFZ, co jest powszechnie wiadome, nie zakontraktował sprzętu o tak niskich parametrach.

 
Deklarowane przez Dyrekcję Szpitala w Sieradzu i podawane w sieradzkich mediach informacje o oczekiwanym kontrakcie na wykonanie badań u około  4000 pacjentów w skali roku nie były nigdy ustalane, ani  konsultowane z ŁOW NFZ. Tak wysokich kontraktów ŁOW NFZ nie zawiera, byłby on na najwyższym poziomie w regionie,  dla przykładu Uniwersytecki Szpital Kliniczny WAM, posiadając najnowocześniejszy sprzęt, wykonuje takich badań, w skali roku, 1200. Podobnie Wojewódzki Szpital im. Kopernika w Łodzi.

NFZ zawsze deklaruje,  że działa  w trosce o pacjentów, w tym przypadku wybraliśmy ofertę, na badania  które pozwolą najlepiej zdiagnozować pacjenta. Pozwoli to na ewentualne uniknięcie w przyszłości, konieczności powtarzania badań, gdy są one przeprowadzane na sprzęcie    o niższych parametrach technicznych. Pozwoli to uniknąć także dwukrotnego finansowania tego samego badania. Konkurs dotyczył tylko pacjentów, korzystających z ambulatorium, natomiast pacjenci szpitalni są badani, w miarę potrzeb medycznych, bez ograniczeń.

Beata Aszkielaniec

Rzecznik prasowy ŁOW NFZ