Skip to main content

Dla mediów

Hospicja bez limitu

Bez limitów do opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r. To jedna z zapowiedzi minister Izabeli Leszczyny po objęciu teki szefowej resortu zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podpisał zarządzenie, które znosi limity finansowania w leczeniu pacjentów w hospicjach stacjonarnych, oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach domowych i poradniach medycyny paliatywnej. Oznacza to, że Łódzki NFZ zapłaci za każdego pacjenta objętego opieką hospicjum czy poradni medycyny paliatywnej. 
 
Pod koniec marca NFZ zapowiadał przepisy, dzięki którym limity finansowania nie będą już obowiązywały w:
•    oddziałach medycyny paliatywnej
•    hospicjach stacjonarnych i domowych
•    poradniach medycyny paliatywnej.

W połączeniu z nielimitowym już finansowaniem świadczeń dla dzieci i młodzieży, w praktyce oznacza to, że NFZ zapłaci za każdego pacjenta, który jest objęty publiczną opieką paliatywną i hospicyjną.
Koniec z limitami

Konsultacje społeczne projektu zarządzenia zakończyły się 27 marca 2024 r. 2 dni później Prezes NFZ Filip Nowak podpisał zarządzenie, które znosi limity w opiece paliatywnej i hospicyjnej od 1 kwietnia 2024 r.

Czy wiesz, że...

W 2023 r. NFZ przeznaczył na opiekę paliatywną i hospicyjną ponad 1,6 mld zł. W tym roku na kwota na pewno będzie wyższa. Łódzki NFZ na opiekę paliatywną i hospicyjną w 2020 r. wydał 37 mln zł, natomiast w 2023 r. 88 mln. W tym roku aktualnie jesteśmy w trakcie zawierania ugód za świadczenia wykonane przez hospicja ponad umowy w  roku 2023 - mamy nadwykonania w wysokości 48 tys. zł (7 umów), płacimy 100 %.
 
Pakiet rozwiązań dla opieki paliatywnej i hospicyjnej

Zniesienie limitów to kolejna ważna zmiana w tym obszarze. Wcześniej wzrosła cena punktu i finansowanie wizyt wyjazdowych w poradni medycyny paliatywnej.

Obecnie, obok zniesienia limitów, trwają prace nad projektem nowej taryfy świadczeń gwarantowanych w opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz aktualizacją koszyka świadczeń gwarantowanych.
Ten pakiet działań ma wpłynąć na wyższą jakość i dostępność do świadczeń.
 

Hospicja w Łódzkiem

W Łódzkiem do dyspozycji chorych jest 12 hospicjów i oddziałów medycyny paliatywnej, a w nich 246 łóżek z tego w  Łodzi i Zgierzu 3 hospicja stacjonarne i 3 oddziały medycyny paliatywnej . Poza hospicjami stacjonarnymi cenioną formą opieki nad chorymi terminalnie są właśnie hospicja domowe. 
W Łódzkiem zapewniamy chorym terminalnie  36 hospicjów domowych dla dorosłych oraz 2 hospicja domowe dla dzieci, w Łodzi jest 8 hospicjów domowych.  To rodzaj szczególnej opieki przeznaczonej dla tych chorych, których stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich pozwalają mu na pobyt w domu. 

W hospicjach stacjonarnych chory może liczyć na opiekę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta, leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych, ma także dostęp do wszystkich badań i zleconych przez medyka z hospicjum wyrobów medycznych. Hospicjum prowadzi także opiekę wyręczającą – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicja oferują również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta. Hospicjum domowe zapewni choremu wizyty pielęgniarskie co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.
Poradnie medycyny paliatywnej mogą także udzielać porad pacjentom w ich domach, nawet do 2 razy tygodniowo. 

Skierowanie do opieki hospicyjnej pacjentom z:  nowotworami, HIV, następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej lub kardiomiopatią może wystawić pacjentowi każdy lekarz, który ma umowę z NFZ. 
 
Więcej pacjentów w hospicjach
 
W hospicjach domowych w Łódzkiem liczba pacjentów w hospicjach utrzymuje się na podobnym poziomie około 4 tys. chorych rocznie.  Rośnie liczba pacjentów w hospicjach stacjonarnych, jest to oczywiście związane z ukończeniem budowy nowych hospicjów stacjonarnych i podpisaniem z nimi umów przez Łódzki NFZ. Liczba łóżek w hospicjach stacjonarnych zwiększyła się.  Jeszcze w 2017 roku na terenie województwa łódzkiego było jedynie 110 łóżek w stacjonarnej opiece hospicyjnej. Obecnie mamy bazę zwiększoną do 246 łóżek co oznacza wzrost o 124%. W 2023 r. w hospicjach stacjonarnych pomoc uzyskało 2746 r. to rekord, w 2019 r. było ich 1808. 
 
W hospicjach stacjonarnych największą grupę chorych stanowili chorzy na raka płuca lub oskrzela (490 chorych), raka gruczołu krokowego (129), rak odbytnicy (72). 
 
Ważna zmiana dla chorych w hospicjum domowym

 
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ od 1 kwietnia 2024 r. pierwsza porada lekarska musi się odbyć w dniu objęcia pacjenta opieką przez hospicjum domowe. Dotychczasowe brzmienie przepisu stanowi wymóg wykonania wizyty lub porady w pierwszym dniu i nie wskazuje bezpośrednio realizatora tego świadczenia. Zmiana przepisu spowoduje, że pierwszego dnia objęcia opieką przez hospicjum domowe, lub hospicjum domowe dla dzieci pacjent będzie miał zagwarantowaną poradę lekarską. Pierwsza wizyta lekarska w dniu objęcia opieką jest konieczna z uwagi na potrzebę oceny stanu zdrowia pacjenta i zaplanowanie porad i wizyt fizjoterapeuty i psychologa. Wynika to z wymogów dotyczących wizyt w hospicjum domowym. 
 

Stan na dzień: 5 kwietnia 2024 r.

Źródło: Rzecznik prasowy