Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia dotyczące materiału prasowego w stacji TVN24

W związku z dzisiejszymi tj. 13 listopada 2020 r.,  doniesieniami medialnymi TVN24, "Pielęgniarki nie przyjęto do szpitala, miała czekać na wynik testu. Gdy ten dotarł, na ratunek było już za późno", które dotyczą śmierci Pacjentki, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poprosił Terenowy Wydział Kontroli o pilne wyjaśnienie sprawy. 

 

Ani dzisiaj, ani w dniach wcześniejszych ŁOW NFZ nie otrzymał żadnej skargi od Rodziny Pacjentki. Przypominamy wszystkim pacjentom, że odmowa leczenia czy problem z jego uzyskaniem może i powinien być zgłaszany pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub bezpośrednio do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

  

Źródło: Rzecznik prasowy ŁOW NFZ, Anna Leder