Skip to main content

Dla mediów

Komunikat prasowy na temat ratownictwa medycznego

23 marca 2009 odbyła się wspólna konferencja prasowa Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej i Dyrektora ŁOW NFZ Pawła Paczkowskiego. Tematem konferencji był przeprowadzony w dniach 16.2. – 23.3. konkurs ofert na ratownictwo medyczne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8.9.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda jest dysponentem środków finansowych natomiast Fundusz przeprowadza procedurę konkursową. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w rozstrzygnięciu zostali wybrani świadczeniodawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty i jednocześnie spełniali warunki określone w przepisach prawa i rozporządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (zarządzenie nr 76,84, 86, 99/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia).